http://buy-game.ir

[سینمادنیای گیم] تحلیل فیلم Bunny Lake is Missing؛ وقتی هیچکس «بد» نیست!

0


[سینمادنیای گیم] تحلیل فیلم Bunny Lake is Missing؛ وقتی هیچکس «بد» نیست!

چه چیز باعث می‌شود تا بتوانیم درست را از غلط، شر را از خیر، راست را از دروغ، خدا را از شیطان، معصوم را ظالم تشخیص دهیم؟ چه چیز باعث می‌شود که در یک داستان بتوانیم جواب این سوالات را پیدا کنیم؟ چه چیز باعث می‌شود که یک «آشکار» شدن در پایان داستان ما را شوکه و یا منقلب کند؟ باید گفت که در سینما «تصاویر» و در ادبیات «کلمات» به ما در عمق آنچه به نشان داده می‌شود و یا گفته می‌شود، «حقیقت» داستان و جهان خلق شده را بیان می‌کنند.

داستان «بانی لیک گم شده است» با گم شدن بانی لیک، دختری که ما هنوز ننگاهم، شروع می‌شود. حال باید گفت این یک داستان کلیشه‌‌‌ای است که دختر گم می‌شود، مادر نگران است، پرخاشگری در رفتارها نمود پیدا می‌کند و آخر بچه پیدا می‌شود و با پایان خوش همه می‌روند خانه و راضی هستند. تمام این چیزهایی که گفتم را فراموش کنید، چراکه بانی لیک در هر لحظه شما را شوکه می‌کند.

لینک مطلب: تحلیل فیلم Bunny Lake is Missing؛ وقتی هیچکس «بد» نیست!

دیدگاهها مسدود است