http://buy-game.ir

[سینمادنیای گیم]: یک عاشقانه‌ی بی‌تکلّف | نقد و بررسی فیلم Adrift

0


[سینمادنیای گیم]: یک عاشقانه‌ی بی‌تکلّف | نقد و بررسی فیلم Adrift

فیلم سرگردان، درام زندگینامه‌ای قابل‌احترام، خوش‌ساخت و نظام‌مندی است که هرچند در زمینه‌ی روایت بی‌شیله‌وپیله‌ی داستان، همانند نام اندیشناک و گزنده‌اش، اندکی گیج‌کننده و پریشان‌حال ظاهر می‌شود و روایت مُتقاطع و فلاش‌بک‌گونه‌ی فیلم، آن‌چنان هدفمند، پرداخت‌شده و ملموس از کار درنیامده است اما بازهم شالوده‌ی ساختاری‌محتوایی آن به‌قدری ساختارمند و شُسته‌ورُفته، آرایه‌پردازی و قالب‌بندی شده است که بتواند نظر تماشاگر خوش‌خیال و راحت‌طلب امروزی را به خود جلب کند و بدون آن‌که در دام و تله‌ی مرگبار ساده‌انگاری، بلاهت و پرداخت‌های جنسی غلیظ و سخیف بیفتد، او را در جریان یک داستان‌پردازی پُرفرازونشیب و دراماتیک، با کنجکاوی و دل‌خوشی تمام با خود همراه سازد و این موضوع به‌ظاهر ساده و پیش‌پااُفتاده، در وضعیت قمر در عقرب سینمای کج‌وکوله‌ی هالیوود امروزی، گوهری به‌غایت گران‌بها و ارزشمند است که ادراک ارزش ذاتی آن و پی بردن به ماهیّت زیباشناسانه‌ی واقعی‌اش، حقیقتاً بینش و بصیرت مُتفکّرانه‌ی یک سینما دوست کلاسیک و قدیمی را می‌طلبد.

لینک مطلب: یک عاشقانه‌ی بی‌تکلّف | نقد و بررسی فیلم Adrift

دیدگاهها مسدود است