http://buy-game.ir

اطلاعات جنگاهی از Hitman 2 در Gamescom 2018 منتشر خواهد شد

0


اطلاعات جنگاهی از Hitman 2 در Gamescom 2018 منتشر خواهد شد

پس از بررسی گیم Hitman 2، اطلاعات دیگری را از این عنوان دریافت نکردیم. حال به نظر می‌رسد که استودیو آیو اینتراکتیو (IO Interactive)، انتشار جزئیات جنگاهترین ماجراحویی قاتل مشهور را برای رویداد Gamescom 2018 نگه داشته است.

توسعه دهندگان این خبر را از طریق حساب رسمی توئیتر Hitman به اشتراک گذاشته‌اند.

اطلاعات نشان می‌دهند که چیز‌های جنگاهی در طی Gamescom 2018 منتشر خواهند شد.

دیدگاهها مسدود است