http://buy-game.ir

[سینمادنیای گیم]: نقد و بررسی فیلم A Quiet Place – سکوتی برای زنده ماندن

0


[سینمادنیای گیم]: نقد و بررسی فیلم A Quiet Place – سکوتی برای زنده ماندن

در آخرالزمانی که هیولاهای مرگبار با شنیدن صدایی به شما حمله‌ور می‌شوند، “یک مکان ساکت” همان چیزی است که به آن نیاز خواهید داشت. مدتی است که کمتر شاهد ایده‌های نو و خلاقانه در آثار ژانر ترسناک هستیم و اغلب فیلم‌های این ژانر تلاش دارند تا با عناصر کلیشه‌ای و ثابت شده‌ی خود مخاطب را درگیر خود کنند که گاهی در انجام این کار موفق و گاه ناموفق هستند. با این حال، هنوز محدود آثاری همچون A Quiet Place «یک مکان ساکت» وجود دارند تا بیننده‌ی را با ایده‌ و شیوه‌ی جنگاه و مخصوص خودشان مشتاق نگاهن فیلم کنند. اما پرسش اصلی این است که جان کرازینسکی (John Krasinski) تا چه اندازه در انجام درست این کار موفق بوده است؟

لینک مطلب: نقد و بررسی فیلم A Quiet Place – سکوتی برای زنده ماندن

دیدگاهها مسدود است