http://buy-game.ir

آشنایی با موسسه مشاوران شریف و انجام پروژه

0


آشنایی با موسسه مشاوران شریف و انجام پروژه

مشاوران شریف از جمله موسساتی است که در زمینه انجام پروژه دانشجویی و انجام پروژه نرم افزاری فعالیت می نماید. فعالیت مشاوران شریف در حوزه ی نرم افزارهای فنی و مهندسی با هدف انجام پروژه های فنی مهندسی است. انجام پروژه برنامه نویسی نیز از دیگر خدمات انجام شده توسط این موسسه است که از جمله آنها می توان به انجام پروژه پایتون و انجام پروژه جاوا اشاره نمود. یکی از اهداف دنبال شده توسط گروه مذکور انجام پروژه های صنعتی می باشد که به لطف خداوند در این زمینه موفقیت هایی حاصل گرنگاهه است. در ادامه مطلب به بررسی دو مورد از نرم افزارهایی می پردازیم که در رشته های فنی مهندسی بسیار پرکاربرد می باشد و استفاده از این دو نرم افزار یعنی نرم افزار سالیدورک و نرم افزار متلب با سرعت بالایی با هدف انجام پروژه در حال گسترش است.

نرم افزار سالیدورک را می توان به عنوان نرم افزاری بررسی نمود که بر پایه پاراسالید رشد و ارتقا داده شده است و یکی از اهداف طراحی آن مدلسازی جامدات در انجام پروژه است. در نرم افزار SOLIDWORKS از روش پارامتری مبتنی بر ویژگی استفاده می گردد و استفاده از روش مذکور با هدف ایجاد مدل و مونتاژ در انجام پروژه به کار گرفته می شود. برای مشخص نمودن شکل مدل در نرم افزار سالیدورک از ثابت هایی با نام پارامتر استفاده می گردد. در انجام پروژه سالیدورک از دو نوع پارامتر با عناوین پارامتر عددی و پارامتر هندسی استفاده می گردد. طول خطوط و همچنین قطر دایره ها را می توان به عنوان پارامتر عددی قلمداد نمود و از جمله پارامترهای هندسی انجام پروژه می توان به خواص موازی و مماس و هم مرکز اشاره نمود. اهداف طراحی ضمن انجام پروژه سالیدورک از طریق ارتباطات بین پارامترهای عددی صورت می پذیرد. با مشخص نمودن اهداف طراحی پاسخ مدل مد نظر در مقابل نوآوری و تغییرات ضمن انجام پروژه سالیدورک قابل پیش بینی می گردد.

نرم افزار متلب را می توان به عنوان یک زبان برنامه نویسی بررسی نمود که از آن برای ایجاد محیطی با هدف انجام محاسبات رقمی در انجام پروژه استفاده می گردد. پایه و اساس نرم افزار MATLAB بر اساس زبان برنامه نویسی C می باشد و اکنون نرم افزار متلب را می توان به عنوان یک نرم افزار پیشرفته و جذاب جهت انجام پروژه بررسی نمود.لازم به ذکر است که کلیه داده های وارد شده در نرم افزار متلب در قالب ماتریس ذخیره می شود.از جمله حوزه هایی که از نرم افزار MATLAB جهت تحلیل آنها استفاده می گردد می توان به انجام پروژه سیگنال ، انجام پروژه پردازش تصویر ، انجام پروژه آنالیز مالی و انجام پروژه پردازش کنترلر اشاره نمود. جعبه ابزارهای گوناگونی در نرم افزار متلب با هدف انجام پروژه متلب به کار گرفته شده است که از جمله آن ها می توان به جعبه ابزار سیمولینک و پردازش صوت و پردازش تصویر اشاره نمود. نرم افزار MATLAB بسیار پیشرفته است و می تواند با هدف انجام محاسبات فنی پروژه به کار گرفته شود.از دیگر ویژگی هایی که سبب افزایش استفاده از نرم افزار متلب در انجام پروژه شده است می توان به وجود توابع ریاضی در این نرم افزار با هدف تجزیه و تحلیل فوریه اشاره نمود که همانند دیگر ویژگی های مذکور سبب افزایش انجام پروژه متلب شده است.

همانگونه که در مطلب فوق اشاره شد خدماتی که موسسه مشاوران شریف در حوزه ی آن ها فعالیت می نماید را می توان در عناوین انجام پروژه دانشجویی و انجام پروژه نرم افزاری و انجام پروژه برنامه نویسی بررسی نمود. علاوه بر حوزه های مذکور برگزاری جلسات آموزش نرم افزار نیز توسط گروه مشاوران شریف مورد بررسی قرار گرفته است. حوزه های صنعتی نیز به طور خاص توسط مشاوران شریف مورد بررسی قرار گرفته است و موفقیت هایی نیز در این زمینه کسب شده است. شبیه سازی مقالات و ارائه نوآوری در آن ها نیز علاوه بر انجام پروژه توسط این گروه قابل بررسی است.

دیدگاهها مسدود است