http://buy-game.ir

ترامپ: محتوای خشونت آمیز گیم های ویدئویی افکار جوانان را شکل میدهد

0


ترامپ: محتوای خشونت آمیز گیم های ویدئویی افکار جوانان را شکل میدهد

ترامپ، رییس جمهور آمریکا، پس از تیراندازی های اخیر در مدارس این کشور در جلسه ای مرتبط با امنیت مدارس مدعی شده است فیلم ها و گیم های ویدئویی خشونت آمیز در حال شکل دادن به افکار جوانان و نوجوانان است.

دنبال کردن رشته ی افکار این فرد مثل همیشه دشوار است. بنابراین کل حرف های وی را نقل قول میکنیم:

ما باید به اینترنت نگاه کنیم چون که اتفاقات بدی برای افراد جوان و ذهن های جوان در حال رخ دادن است. چون که تفکراتشان در حال شکل گرفتن است و ما باید در قبال چیزهایی که میبینند اقداماتی انجام دهیم و همینطور در مورد گیمهای ویدئویی. من مطالب زیادی از مردم درباره ی خشونت روز افزون گیمهای ویدئویی میشنوم. فیلم ها از این نظر یک قدم جلوتر از گیمها هستند. کودکان مجازند فیلم هایی با صحنه های خشونت آمیز را ببینند و شاید بهتر باشد یک سیستم درجه بندی سنی برای آنها تعریف کنیم.

مقصر جلوه دادن گیم های ویدئویی برای ترامپ موضوع جنگاهی نیست. در سال ۲۰۱۲ پس از یک حادثه ی تیراندازی وی در توییتر پستی را منتشر کرد و خواستار پایان دادن به خشونت در گیم های ویدئویی و عظمت بخشیدن به آنها شده بود.

پس از این اظهارات، دیگر سیاستمداران آمریکایی نیز بر این موضوع تاکید داشتند که اینگونه گیم ها افراد را نسبت به ارزش های انسانی بی تفاوت میکند.

گفته میشود اینگونه اظهارات وسیله ای برای سرپوش گذاشتن بر مسئله ی اصلی یعنی قانون حمل اسلحه در آمریکاست که برای دهه ها گریبان گیر مردم این کشور شده است.

موضوع اثرگذاری گیم های رایانه ای موضوع جنگاهی نیست و سال ها مورد تحقیق و بررسی بوده است. در تعداد زیادی از این تحقیقات ثابت شده که رفتار های پرخاشگرانه و خشونت آمیز هیچ ارتباطی با گیمهای ویدئویی ندارد.

دیدگاهها مسدود است