دسته‌بندی نشده

[سینماگیم]: بررسی ۱۰ فیلم ژانر گانگستری

3


[سینماگیم]: بررسی ۱۰ فیلم ژانر گانگستری

شخصیت گانگستریک نه به آری جامعه است. گانگستر معادل شهری همان کابوی است که در حال کلنجار رفتن با چالش‌ها و پیچیدگی‌های یک جامعه‌ی مدرن شهری در حال شکل‌گیری است. غالبا از ژانر گانگستری به عنوان تمثیلی از میل و آرزو و پیامد‌های بلقوه و فاجعه‌آمیز فردگرایی لجام گسیخته یاد می‌شود. گانگستر شخصیتی است ضداجتماع که سودای رویای آمریکایی در سر دارد، و تصویر سینمایی که از او نشان داده می‌شود، غالبا شخصیتی تراژیک است. کسی که می‌خواهد به هر ضرب و زوری شده، خود را از فرش به عرش برساند؛ ولی به دلیل معارض بودن منافع و خواسته‌هایش با جامعه و قانون سقوط می‌کند و عمری کوتاه دارد. ولی تکاپو و دست و پا زدنش برای مخاطبان سینما همیشه دراماتیک بوده، چرا که بسیاری از شخصیت‌های به یاد ماندنی و محبوب سینما جزء کاراکترهای فیلم‌‌های گانگستری بوده‌اند. تم فیلم‌های گانگستری غالبا حول بی رحمی، خود خواهی، سادیسم، خشونت بی پروا و کنترل نشده، خانواده و رابطه‌ی گانگستر با جامعه است. انتخاب فیلم‌ها در این نوشته با توجه به سلیقه نویسنده بوده و دلیلی بر بی اهمیت بودن یا نادیده انگاشتن بسیاری از فیلم‌‌‌های با ارزش و معروف ژانر گانگستری نیست.

بررسی ۱۰ فیلم ژانر گانگستری

در باره نویسنده / 

buy-game